Wymagasz dobrego prawa? to je poznawaj

Na samym wstępie muszę powiedzieć, żeby nie było żadnych wątpliwości, zaistniała sytuacja w kraju, czyli Nasz problem z prawem jak i całokształtem afer związanych z poszukiwaczami leży właśnie po naszej stronie, stronie poszukiwaczy. Tak właśnie to MY poszukiwacze poprzez nieznajomość prawa którego jesteśmy użytkownikami nie zmuszaliśmy urzędników do jego przestrzegania, nie zgłaszaliśmy zgodnie z prawem znalezisk, nawet nie próbowaliśmy.Te i wiele innych naszych ruchów skutkowały wymuszaniem przez urzędników, czy czasem zwykłym strachem formy zgłaszania odkryć: a to na wędkarza szukającego robaków, a to na rolnika kopcującego ziemniaki, czy tez na grzybiarza, a nawet sportowca. A można było pokazać jak wiele dzięki pasji i znajomości istniejącego prawa możemy zrobić dobrego.

Dodatkowo nasze szeroko pojęte wygodnictwo, doprowadziło do sytuacji gdzie w jednych województwach zrzeszone grupy poszukiwaczy przynosiły i przynoszą znaleziska konserwatorowi by ten je „posortował” i co archeologiczne zabrał dla Państwa a co mniej ważne oddał poszukiwaczowi na własność. 

Gdy w tym samym momencie w innych województwach za wyciągnięcie z ziemi właśnie takiego mniej ważnego znaleziska, ba, nawet śmiecia, jedynie co się otrzymuje od państwa to wyrok i napiętnowanie w mediach, oraz wydane kilku tysięcy złoty na adwokata. Pomijając że prowadzone przez Nas dyskusje na stopie poszukiwacz-archeolog- urzędnik z każdej tej strony najczęściej mijały się z faktycznym stanem prawnym, jeno tylko z własnych przemyśleń wynikały. Oczywiście prawo w kraju jest jednym wielkim Bublem, którego nie znają a tym bardziej nie rozumieją: archeolodzy, urzędnicy no i My- poszukiwacze, co nie znaczy że My jako jego użytkownicy nie mamy go poznawać i próbować stosować by przekonać się właśnie o jego katastrofalnych skutkach, by finalnie próbować zbudować normalny model prawa, na wypracowanych wspólnie zasadach. Jestem świadom że słowa te mogą wielu zaboleć, niestety taki właśnie jest obecny stan jak i obraz poszukiwaczy w kraju.

 

Walka o pozwolenia z WKZ-tami cała prawda!!, oraz jaki jest tego „PRAWDZIWY” finał.

zabytek tabliczka

Aktualnie oczekuję na uzasadnienie wyroku

Na ten czas tylko tyle…..

Ostatnio pojawiła się w mediach informacja o moim wyroku w NSA w sprawie uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania zabytków przy użyciu wykrywaczy metali itd.  Odniosę się tutaj w wielkim skrócie do całej tej sprawy, choć jeszcze muszę poczekać na oficjale uzasadnienie wyroku, to na obecną chwilę mogę napisać tak:

Continue reading

Otagowany