LEGALNE POSZUKIWANIA Druki, wnioski, cenne uwagi

LEGALNE POSZUKIWANIA

Druki, wnioski, cenne uwagi

Interesujesz się LEGALNYM poszukiwaniem skarbów?

Chcesz wiedzieć jak załatwić pozwolenia?

Dobrze trafiłeś.

Poniżej znajdziesz gotowe wzory pozwoleń, wniosków oraz praktyczne wskazówki wyjaśniające jak masz to wszystko wypełnić.

 

UWAGA niniejszy opis jest zaktualizowany do zmian prawnych ROZPORZĄDZENIA z dnia 22 sierpnia 2018

SŁOWEM KRÓTKIEGO WSTĘPU

Jak już zapewne wiesz, od stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków mówiąca wprost, że poszukiwanie ukrytych i porzuconych zabytków bez stosownej zgody WKZ będzie traktowane od teraz jak przestępstwo, a nie jak do tej pory jako wykroczenie. Tak oto wygląda ten nowy artykuł ustawy o ochronie zabytków:

Art. 109c. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pozwoliłem sobie podkreślić ważny zwrot: ”w tym”. Oznacza to, że poszukiwania nawet bez żadnego sprzętu według tego zapisu są przestępstwem. Kuriozalna ta cała ustawa, no ale prawo to prawo. Wpierw je poznajmy, spróbujmy przestrzegać a potem próbujmy je wspólnie zmienić.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli zamierzasz wystąpić o odpowiednie zezwolenia na poszukiwanie ukrytych i porzuconych zabytków tak, aby swoją pasę realizować zgodnie z prawem i uśmiechem na ustach, to nic prostszego: siadaj i zobacz co musisz sobie przygotować. Niemniej, od siebie polecam zrobić jeden krok więcej, zwłaszcza jeżeli jesteś poszukiwaczem, pasjonuje Cię historia oraz chcesz przestrzegać prawo:

– poznaj choć podstawy prawa jakie powinieneś znać będąc jego użytkownikiem,

– poznaj minimum niezbędnej wiedzy z zakresu „archeologii” aby nie dokonywać nieświadomych zniszczeń, w końcu chcesz się przyczynić do ratowania dziedzictwa a nie do jego niszczenia. „Pamiętaj, w wielu wypadkach nie wyciąganie i pozostawienie w dołku znaleziska to właśnie jego ratowanie”.

Niestety, wielu archeologów zamiast nas edukować, woli krytykować, z kolei urzędnicy zamiast edukować wolą karcić. Zatem sam przygotowałem coś, co choć w odrobinie pomoże Ci się zapoznać z magią odkrywania historii bez jej niszczenia. W poniższym linku znajdziesz tekst o tym, że nie zawsze wszystko należy wykopywać, jak znajdziesz chwilkę zapoznaj się z tym tekstem:

http://saperu.pl/2016/12/16/znalazles-zabytek-archeologiczny-zglos-go-in-situ/

Gdy już wiesz o co mniej więcej chodzi, czas przygotować papiery.

Pierwszym i najważniejszym pozwoleniem jest:

POZWOLENIE WŁAŚCICIELA GRUNTU

Takie pozwolenie nie ma określonej formy prawnej, a co za tym idzie nie ma ustalonego szkicu takiego pisma, jak powinno wyglądać oraz co zawierać. Zatem przygotowałem mojego „gotowca”, którego znajdziesz w poniższym linku.

POZWOLENIE WŁAŚCICIELA GRUNTU Saper

Od razu wydrukuj sobie tego większą ilość i dawaj do podpisu każdemu, kto pozwoli Ci na poszukiwanie na swoim gruncie. Mając takich pozwoleń dużą ilość możesz je śmiało złożyć w jednym wniosku do konserwatora, któremu podlega dany teren. W moim wzorze pozwolenia jest miejsce na wpisanie numeru telefonu właściciela. Jest to o tyle dobre, że w razie jeśli konserwator będzie chciał sprawdzić zgodę to zadzwoni do właściciela gruntu i zapyta.

Wpisując zaś datę rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań określ ją najlepiej poprzez wskazanie dnia, miesiąca oraz roku .

UWAGA: w pozwoleniu napisane jest: „zgoda na poszukiwania ukrytych i porzuconych zabytków, w tym zabytków archeologicznych”. Zdanie to zawarte jest celowo, gdyby ktoś chciał szukać docelowo zabytków archeologicznych, to pozwolenie właściciela już ma podpisane, nie trzeba drugi raz szukać człowieka. Ale uzyskanie zgody konserwatora na poszukiwanie zabytków archeologicznych wymaga już nieco innej procedury. Ten tekst dotyczy poszukiwania zabytków więc bez stresu, to tylko ułatwienie sobie drogi na przyszłość. Zresztą, jak kogoś to nie interesuje to może wykreślić zwrot „zabytków archeologicznych”.

Gdy już zebrałeś na piśmie zgody właścicieli, kolejnym etapem będzie napisanie stosownego wniosku do właściwego Konserwatora zabytków.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIA UKRYTYCH

I PORZUCONYCH ZABYTKÓW DO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Tu sprawa wygląda nieco poważniej, w końcu to już urząd. Zakres merytoryczny wniosków reguluje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Co do zasady większość WKZ na swoich stronach internetowych publikuje wzór wniosku który należy wypełnić. Ze względu na brak w rozporządzeniu oficjalnego wzoru wniosku, mogą się one między sobą nieco różnić. Różnice wynikają najczęściej z własnych pomysłów urzędnika na taki wniosek a część dodatkowych wymogów nie jest prawnie podparta.

A tu możesz pobrać mój gotowy wzór wniosku do „WKZ”: (zbudowany na podstawie wymogów  NOWEGO ! rozporządzenia !! 2018 sierpień 

DOC-WKZ-plus-PROGRAM-2018 pop

Nie bój się rozmawiać z urzędnikami, w końcu płacisz im za ich pracę. Zadzwoń i zapytaj czy mają gotowy wniosek. Jeżeli nie mają to skorzystaj z mojego gotowca, który podałem. Jeżeli nadal chcesz użyć jakiegoś wniosku stworzonego przez urzędnika to poniżej jest link do wniosku przygotowanego przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków: UWAŻAJ Rozporządzenie się zmieniło 22 sierpnia 2018 więc i wniosek na stronie urzędu musi być poprawiony. Jak się okazuje często urzędnicy śpią i nie aktualizują stron int. 

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=95848

Jeżeli masz już przed sobą jakiś wydrukowany wniosek, nie pozostało nic innego jak zacząć wypełniać po kolei wszystkie rubryki. Zaczynamy od góry (na przykładzie mojego wniosku):

 • Miejscowość, data (Tu wpisujesz dzień i miejscowość gdzie właśnie siedzisz i wypełniasz ten wniosek)
 • Imię i nazwisko/nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba i adres wnioskodawcy(Jeżeli Ty składasz wniosek to wpisujesz swoje dane, lub dane stowarzyszenia itd.)
 • Organ, do którego kierowany jest wniosek(Pełny adres WKZ, do którego wysyłasz ten wniosek)
 • Wnoszę o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków na terenie(Najlepiej podać numery ewidencyjne działek z informacją w jakiej miejscowości się znajdują,  jeżeli teren poszukiwań to wycinek działki, wtedy to podajemy współrzędne geodezyjne. Natomiast jeżeli jest to kilka działek w różnym stopniu oddalonych od siebie, najlepiej zaznaczyć je na mapie poglądowej i takie mapki dołączyć do wniosku. Jeżeli masz tyle działek, że ich numery nie mieszczą się w tych rubrykach to większą liczbę działek wypisz w dodatkowym załączniku.
 • UWAGA aby przyśpieszyć postępowanie, czyli czas oczekiwania na odp. możemy podać do każdej działki numer księgi wieczystej, nie jest to nasz obowiązek lecz tak jak pisałem to może znacząco przyśpieszyć całą sprawę. Numery ksiąg albo dostaniemy od właściciela, albo możemy zadzwonić do urzędu np, gminy i poprosić. ( powinni nam podać, jest to informacja publiczna, no ale co urzędnik to urzędnik) 
 • Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia działań(Wpisz przedział czasu, w jakim zamierzasz prowadzić poszukiwania w terenie, możesz wpisać rok, a nawet więcej. UWAGA: jeżeli wpiszesz czas dłuższy jak rok, może się okazać, że konserwator nie zechce wydać zgody na tak długi czas. Wtedy albo możesz skrócić na rok, lub wprost zapytać: „Na podstawie jakich przepisów nie może wydać Wam decyzji na czas jaki podaliście?”). UWAGA ten punkt został wykreślony z nowego rozporządzenia, nie mniej jednak ja osobiście nadal podaje od kiedy do kiedy zamierzam prowadzić poszukiwania, to też można zaznaczyć w PROGRAMIE POSZUKIWAŃ 
 • Osoba kierująca poszukiwaniami albo samodzielnie prowadząca poszukiwania

  (Tu wskazujesz imię i nazwisko oraz dane osoby, która będzie prowadziła czy też kierowała tymi poszukiwaniami. UWAGA Wg. Nowego Rozporządzenia min. 3 dni przed każdym wyjazdem w teren należy powiadomić konserwatora o terminie wyjścia w teren oraz wysłać listę osób z którymi będziemy danego dnia prowadzić poszukiwania. 

 • Uzasadnienie wniosku(Pierwszą przeszkodą może być dla Ciebie wypełnienie tego pola. Spokojnie, ponieważ nie ma podstaw prawnych w kwestii tego co tam masz wpisać, możesz napisać np.: „Sięgam gdzie wzrok nie sięga”, a tak na poważnie najważniejszym uzasadnieniem jest prawo, tzn. że na poszukiwania ukrytych zabytków, które zamierzasz prowadzić niezbędna jest zgoda WKZ więc o taką wnosisz. Dodatkowo wpisz uzasadnienie, które akurat najbardziej będzie dotyczyło twoich działań – może pilnie zamierzasz coś uratować? Zerknij poniżej w przykłady uzasadnień)

Jeżeli poszukiwania zamierzasz prowadzić na polskich obszarach morskich zerknij do Rozporządzenia tam jest jeszcze kilka punktów które musisz wypełnić.

Przykład UZASADNIENIA WNIOSKU

Swój wniosek uzasadniam tym, iż pasjonuję się lokalną historią a w szczególności poszukiwaniami śladów jak i wszelkich pamiątek związanymi z działaniem Dworku we wsi Dużedoły. W związku z tym, chcę na polach ornych w rejonie Dworku szukać guzików liberyjnych oraz żetonów „folwarcznych”. A na poszukiwania tego typu muszę posiadać zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stosowne zezwolenie Konserwatora Zabytków. Jestem już po rozmowach z muzeum „Guzika polnego”, które to chce przyjąć i zabezpieczyć odkryte przeze mnie zabytki. Dodatkowo wniosek swój motywuję tym, że za rok mają w tym miejscu powstać jakieś zabudowania gospodarcze.”

Lub jak szukasz fragmentów czołgu: „Koło miejsca gdzie zamierzam poszukiwać części czołgowych kręcą się od jakiegoś czasu złomiarze.”

Tak naprawdę sytuacji i pomysłów na wasze poszukiwania jest tak wiele, że uzasadnień przykładowych mógł bym opisać tu setki. Zatem przypominam i zachęcam: Nie bój się rozmawiać z urzędnikami, w końcu płacisz im za ich pracę. Zadzwoń i pytaj.

Wypełniłeś już wniosek to teraz dołóż do niego odpowiednie dokumenty wymagane rozporządzeniem, czyli:

 1. Dowód opłaty skarbowej za wniosek(wpłacasz na konto podane na stronie urzędu a dowód wpłaty wkładasz do wniosku, w tej chwili to kwota 82 zł, niemniej sprawdź aktualną kwotę).
 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego (czyli nasze zgody od właścicieli gruntu lub akt własności naszej ziemi, którą sobie przeszukamy)
 3. Program poszukiwań spisany na osobnej kartce ( ponieważ nie ma wytycznych jak taki program ma wyglądać, czy też jak ma być opisany, polecam zapoznać się z poniższymi przykładami). W nowym Rozporządzeniu dopisano że należy podać zakres i sposób prowadzenia poszukiwań. Uwaga: część konserwatorów życzy sobie po dwa egzemplarze
 4. mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

 

Przykład PROGRAMU POSZUKIWAŃ

Poszukiwania zamierzam prowadzić za pomocą wykrywacza metali na polach ornych w otoczeniu Dworku Dużedoły tylko w warstwie ornej poszukując drobnych przedmiotów związanych z działalnością Dworku. Wszystkie odkryte przedmioty namierzać będę za pomocą GPS.

W poszukiwaniach wspomagać mnie będą moi przyjaciele, którzy tak jak ja pasjonują się lokalną historią. Wszystkie osoby wymienię w końcowym sprawozdaniu.  Przed każdym wyjazdem w teren 3 dni wcześniej poinformuję o tym fakcie WKZ określając czas i listę osób biorących udział w poszukiwaniach. Czas wyjazdów w głównej mierze uzależniony będzie od prac polowych oraz pogody. W sytuacji przypadkowego odnalezienia przedmiotów, co do których zajdzie prawdopodobieństwo, iż mogą być zabytkami archeologicznymi, bez ich podejmowania niezwłocznie powiadomię o tym fakcie Konserwatora Zabytków. W przypadku odnalezienia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych natychmiast poinformuję odpowiednie służby. Wszystkie odkryte przedmioty podczas moich poszukiwań przedstawię Konserwatorowi celem określenia, które z nich wypełniają definicję zabytków.”

I na końcu nasz podpis.

Śmiało też możecie dopisać Wasze doświadczenie, może jakaś współpraca z archeologami, muzeami? Jeżeli przykład powyższy nie naprowadził Cię na trop to przypominam: Nie bój się rozmawiać z urzędnikami, w końcu płacisz im za ich pracę. Zadzwoń i pytaj, jeżeli jednak Konserwator Ci nie pomoże, w ostateczności pisz do mnie na FB.

ZROBIONE

Teraz całość włóż do koperty i wyślij na adres właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Możesz zrobić kopię w razie „W”.

Jeżeli zapomnimy o którejś z wyżej wymienionych pozycji to zapewne Wojewódzki Konserwator Zabytków wezwie nas do uzupełnienia braków naszego wniosku. Jeżeli wszystko spełniliśmy zgodnie z wytycznymi to nie pozostało nam nic innego jak poczekać około miesiąca, aż listonosz przyniesie nam pozwolenie.

WAŻNE: Może się okazać, iż Konserwator Zabytków w pozwoleniu, które nam dostarczył zawarł dodatkowe wytyczne. Ma do tego prawo na podstawie art. 36 pkt 3 ustawy o zabytkach.

Co w sytuacji gdy mamy problem z uzyskaniem pozwolenia ? Konserwator wymyśla jakieś „magiczne” bariery ? Taką drogę przeszedł kolega  ZWIADOWCA HISTORII, Zamieścił na YT filmik z poradami jak się odwołać i jak powalczyć o swoje :).

Można powiedzieć, że to już byłby koniec. Jednak co w przypadku, gdy nasze poszukiwania zamierzamy prowadzić w Lasach Państwowych?

POZWOLENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

W końcu Nas zauważono i mamy swój wzór WNIOSKU

 

 Miło mi Was poinformować, że właśnie nastąpiły wielkie zmiany w kwestii ubiegania się o zgody na poszukiwania w LASACH PAŃSTWOWYCH.

W Lipcu 2018 weszło w życie ZARZĄDZENIE Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące:

Udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby

Od teraz wiemy, jak powinien wyglądać i co zawierać wniosek do Lasów . To tylko od nas i naszego zachowania w lesie będzie zależało, jaki obraz po sobie pozostawimy.

Każdego gorąco zachęcam, aby od tego momentu każdy poszukiwacz korzystał z jednego wzoru wniosku, który to z całą pewnością wprowadzi pewien ład i porządek na biurkach Nadleśniczych w całym kraju.

Wzór tego wniosku do pobrania znajdziemy poniżej lub na stronie PZE.

Zmiany, które właśnie nastąpiły są pokłosiem wielu starań nas poszukiwaczy, a powstałe Zarządzenie jest efektem rozmów POLSKIEGO ZWIĄZKU EKSPLORATORÓW z GENERALNĄ DYREKCJĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH zwłaszcza z pracownikami, dla których pasja odkrywania jest równie magiczna jak dla nas.

Pamiętajmy jednak o jednym, że zgodnie z prawem o Lasach, każdy Nadleśniczy jako zarządca danego terenu podejmuje ostateczną decyzję, czy pozwoli nam na prowadzenie poszukiwań u siebie na terenie, czy też nie.

Lasy-Państwowe-wniosek-na-poszukiwania GOTOWY

A tu do pobrania poradnik JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO LASÓW PAŃSTWOWYCH:

JAK wypełnić wniosek do lasów Saper PDF

Może warto na końcu coś dodać od siebie do wniosku, dwa słowa od sobie ? o naszych osiągnięciach ? To już zostawiam każdemu z osobna do przemyślenia.

Zatem trzymam kciuki, mając nadzieję, że mój poradnik Sapera na coś Ci się przydał.

Jeżeli któraś z moich publikacji stanie się dla Ciebie przydatna, lub zwyczajnie interesująca i chciałbyś żeby podobnych treści pojawiało się więcej, możesz to odzwierciedlić w najbardziej praktyczny sposób. Wspomóż moją wirtualną działalność wysyłając drobną kwotę „na kawę” -nr konta :

Artur Troncik PKO BP INTELIGO 50 1020 5558 1111 1654 9140 0039 „na kawę”

– wiadomo że pisanie po nocach „kawy” wymaga 😉 Z góry bardzo dziękuję za wsparcie.
Zachęcam również do dzielenia się ze mną  krytycznymi uwagami dotyczącymi bloga, oraz dziękuję za wszelkie wskazówki.

PS. tak na prawdę pijam Yerba Mate i każdemu polecam ten specyfik. 

 

PS. Pamiętajcie że powyższy tekst może być poprawiany i modyfikowany właśnie dzięki Wam, to od Was mogę pozyskiwać cenne informacje i uwagi.

Pozdrawiam z placu boju

ARTUR TRONCIK – SAPER